Lustrzana zabudowa w stylu glamour.

rok temu

Zjawiskowa szafa lus­trzana ze szprosami – mebel inspirowany klasy­cznym stylem. Lus­tra opty­cznie pow­ięk­szają przestrzeń. Szprosy nadają szyku i elegancji.

Lustrzana szafa

Zabu­dowy, szafy, bib­lioteki – wykony­wane są w naszej Pra­cowni Fuchs Fur­ni­ture.

Wyko­rzys­tu­jemy nat­u­ralne drewno: olchę, jawor, dąb, ale także okleinę dębową, orze­chową, pal­isandrową, oraz skle­jkę i mdf.

Na zdję­ci­ach widać z bliska ksz­tałt szprosu – nie jest on płaski ale zaokrą­glony, także ramka dookoła jest zaokrąglona.

Szafa lus­trzana w stylu glam­our wyko­nana z wielką dbałoś­cią o każdy szczegół – będzie wyjątkową ozdobą klasy­cznego sty­lowego wnętrza oraz pomieszczenia urząd­zonego w stylu nowoczes­nym, lub stylu nowo­jorskim.

Do każdego pro­jektu pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie – ważné są szczegóły i detale, ponieważ z nich składa się całość.

Przed wyko­naniem zlece­nia, klient otrzy­muje od nas dokładne pro­jekty i wizualizacje.

Przykład­owy pro­jekt i wiz­ual­iza­cja zabu­dowy w stylu glam­our.

projekt z wymiarami

Wiz­ual­iza­cja:

szafa zabudowa wizualizacja

Real­iza­cja:

Zabudowa glamour - realizacja

Zachę­camy do kontaktu

Kon­takt