Nasza firma

Pra­cow­nia Meblarska – Ory­gi­nal­ność na miarę, czyli meble na zamówienie

Nasza Pra­cow­nia Meblarska pow­stała w 1995 r.

Jesteśmy niedużą, ale prężnie rozwi­ja­jącą się pra­cownią meblarską.

Wykonu­jemy meble najwyższej jakości – od pro­jektu po koń­cowy produkt.

Dys­ponu­jemy pro­fesjon­al­nymi narzędzi­ami oraz umiejęt­noś­ci­ami pozwala­ją­cymi zapro­jek­tować mebel i wykonać go, ściśle wg projektu.

Meble zamaw­iane na odległość przez inter­net – zamówie­nie nie musi wiązać się z ryzykiem, że otrzy­mamy coś innego niż np na wiz­ual­iza­cji lub fotografii. My ofer­u­jemy pro­dukt – mebel – dokład­nie wcześniej zapro­jek­towany, dopra­cow­any w każdym szczególe. Przed wyko­naniem każdego zlece­nia klient otrzy­muje szczegółowy pro­jekt i foto­re­al­isty­czne wiz­ual­iza­cje.

Naszą specjalnością są komplety mebli / zestawy mebli:
do łazienki,
do salonu,
do holu/przedpokoju,
do sypialni,
do jadalni,
do gabinetu,
do biura.

Pracownia Meblarska Fuchs Furniture komplet mebli do salonu

Wszystkie materiały użyte do produkcji są starannie dobierane przez nas.
Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie – każdy mebel jest starannie wykonany i wykończony, przed oddaniem – dokładnie sprawdzany.

Nabyte wcześniej doświad­cze­nie i umiejęt­ności dały efekt w postaci wyjątkowych mebli, które ofer­u­jemy w naszym Kat­a­logu mebli.

Wykonujemy również meble / zabudowy ze specjalnego materiału jakim jest solid surface.
Zachęcamy do obejrzenia naszych Mebli Solid Surface.

Stół interaaktywny z solid surface

Na tych filmach – uchy­lamy „rąbka tajem­nicy” – jak pow­stają nasze meble.

Frezowanie CNC elementów mebla z drewna lipowego.

Ploter frezu­jący pracuje w drewnie bukowym wyci­na­jąc określone ksz­tałty – w tym przy­padku nóżki do szafki Piano .

Pole­camy artykuł pokazu­jący

Jak pow­stają nasze meble.

Warsz­tat sto­larski – Pra­cow­nia Meblarska

Pracownia meblarska warsztat stolarski

Korzys­tamy z doświad­czeń pokoleń, które były przed nami, wyko­rzys­tu­jemy także metody pracy dawnych mis­trzów meblarstwa.

Na tej fotografii pokazane jest jak nakładany jest płatek szlag­met­alu na meblu – pro­ces sre­brzenia.

jak posrebrzyć meble

Polecamy artykuł: Jak powstają złote meble.

Nasze meble są skom­p­likowane i złożone – ale dzięki temu efek­towne i piękne.