Szafka pod dwie umywalki

szafka pod dwie umywalki

Szafka pod dwie umywalki

Meble do łazienki – pod umy­walkę nab­la­tową lub pod­bla­tową – muszą speł­niać pewne wyma­gania. Łazienka to takie szczególne miejsce, gdzie spędzamy coraz więcej czasu, dlat­ego wnętrze łazienki czy też pokoju kąpielowego musi być tak wyko­nane aby zaspoka­jało wszys­tkie potrzeby użytkown­ików. Komoda pod umy­walkę z szu­fladami do prze­chowywa­nia, powinna być nie tylko funkcjon­al­nym meblem, ale także este­ty­cznym, po prostu ład­nym przed­miotem, wyko­nanym z odpowied­nich mate­ri­ałów, odpornych na warunki jakie panują w łazience, wyko­nany z dbałoś­cią o każdy szczegół wykończenia.

Pole­camy wyko­nanie ory­gi­nal­nych mebli z drewna: szafki pod dwie umy­walki, komody pod dwie umy­walki.

Jesteśmy pro­du­cen­tem ory­gi­nal­nych, niety­powych mebli do łazienki. Szafka lub komoda pod dwie umy­walki nab­la­towe lub pod­bla­towe jest to mebel wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych: skle­jki wodoo­d­pornej, lakieru polie­strowego wodoo­d­pornego. Na blaty wyko­rzys­tu­jemy także płytę mineralno-akrylową (solid sur­face). Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – posiada odpowied­nią konstrukcję – taką aby można było zmieścić syfon oraz inne elementy umywalki i baterii. Zastosowane prowad­nice: bocznego mon­tażu z dociągiem mają udźwig do 50 kg.

Galeria: Szafki pod dwie umywalki

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu Mebli Łazienkowych.