Stylowe meble do łazienki

komoda pik z umywalka 1

Stylowe meble do łazienki

Klasyka, szyk, ele­gancja w łazience – sty­lowe meble do łazienki – w nowoczes­nym wykończe­niu.
Przed­staw­iamy komodę Pik czarną w połysku lub w w macie z uchwytami w stylu glamour.

Komoda Pik

Komoda stylowa glamour łazienkowa czarna

Komoda pod umy­walkę nab­la­tową to bardzo ważny mebel w łazience. Powinien speł­niać nie tylko funkcję użytkową, ale również este­ty­czną.
Taki mebel musi być wyko­nany z odpowied­nich mate­ri­ałów, z zachowaniem wszel­kich norm i wyma­gań, jakie powinien spełnić taki mebel w łazience. Sty­lowa szafka pod umy­walkę, ewen­tu­al­nie komoda pod umy­walkę nab­la­tową – może to być retro szafka do łazienki – najlepiej jak będzie to komoda łazienkowa wyko­nana na wymiar.

stylowa szafka podwojna pod dwie umywalki nablatowe

Komoda Piano 2 podwójna.

Jesteśmy pro­du­cen­tem sty­lowych mebli łazienkowych o niety­powych ksz­tał­tach inspirowanych klasy­cznymi stylami – barokowym, lud­wikowskim, art deco, mid-century, modern classic, czy modern glamour.

Tworzymy również meble łazienkowe w stylu nowoczesnym, szafki i komody łazienkowe o for­mach prostych linearnych.

Sty­lowa komoda do łazienki lub szafka łazienkowa w stylu retro jest to mebel wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – posi­ada odpowied­nie wycię­cie, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. W przy­padku mebla pod umy­walkę wpuszczaną w blat – kon­strukcja górnej szu­flady jest odpowied­nia do rodzaju umywalki.

Sty­lowe meble łazienkowe są wykony­wane na zamówie­nie, ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej oraz nowoczes­nej łazienki.

Stylowe meble łazienkowe – Galeria

Więcej stylowych mebli łazienkowych znajdziecie w Katalogu Mebli do łazienki.