Nowoczesna komoda pod telewizor – Fuchs Furniture

Komoda nowoczesna rtv

Nowoczesna komoda pod telewizor

Pole­camy wyko­nanie na wymiar mebli rtv: komód, szafek, kon­soli – w różnych kolorach i w wysokim połysku lub satynie. Ze względu na dużą różnorod­ność i jakość sprzętu rtv – dopa­sowu­jemy wymi­ary i wnętrze szafki rtv do potrzeb i wyma­gań klienta. Wykonu­jemy długie szafki rtv oraz długie komody pod telewizor. Jeśli jest taka potrzeba – sto­su­jemy spec­jalne wzmoc­nienia kon­strukcji mebla – zwłaszcza przy długich meblach – ważné jest aby ele­menty typu – blat mebla nie wygiął się po pewnym cza­sie – zas­tosowane wzmoc­nie­nie zapo­b­iega niech­cianym odksz­tałce­niom mebla.

Szafka długa rtv nowoczesna

Szafka Bull RTV

Nasze meble pięknie wyglą­dają w sty­lowym jak również w nowoczes­nym wnętrzu.

Nowoczesna komoda pod telewizor. Geom­e­tryczny ksz­tałt pod­kreślony jest przez wykończe­nie na wysoki połysk.

Na tym filmie widać powierzch­nię mebla lakierowanego na czarno i w wysokim połysku. Nasza komoda Pik: komoda Pik film

Zobacz więcej:-

Nowoczesne szafki RTV

Szafka RTV Geometric

Szafka Piano RTV

Szafka Barocco RTV

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt