Stylowe meble do łazienki.

6 lat temu

Klasyka, szyk, ele­gancja w łazience – sty­lowe meble do łazienki – w nowoczes­nym wykończe­niu. Przed­staw­iamy komodę Pik czarną w połysku z chro­mowanymi uchwytami.

szafka łazienkowa podumywalkowa

Komoda Pik

Komoda pod umy­walkę nab­la­tową to bardzo ważny mebel w łazience. Powinien speł­niać nie tylko funkcję użytkową, ale również este­ty­czną. Powinien być wyko­nany z odpowied­nich mate­ri­ałów, z zachowaniem wszel­kich norm i wyma­gań, jakie powinien spełnić taki mebel w łazience. Sty­lowa szafka pod umy­walkę nab­la­tową, ewen­tu­al­nie komoda pod umy­walkę nab­la­tową – może to być retro mebel do łazienki – najlepiej jak będzie to komoda łazienkowa wyko­nana na wymiar.

Sty­lowa szafka do łazienki

Jesteśmy pro­du­cen­tem sty­lowych mebli łazienkowych o niety­powych ksz­tał­tach inspirowanych klasy­cznym stylem – barokowym, lud­wikowskim, art deco, mid-​century, lub nowoczesne meble łazienkowe o for­mach organ­icznych, okrągłych.

Sty­lowa komoda do łazienki lub szafka łazienkowa w stylu retro jest to mebel wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – posi­ada odpowied­nie wycię­cie, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. W przy­padku mebla pod umy­walkę wpuszczaną w blat – kon­strukcja górnej szu­flady jest odpowied­nia do rodzaju umywalki.

Sty­lowe meble łazienkowe są wykony­wane na zamówie­nie, ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej oraz nowoczes­nej łazienki. Wnętrza szu­flad to drewno szli­fowane i ole­jowane, zas­tosowane są prowad­nice z dociągiem (hamulcem).

Zobacz filmy:

Komoda Pik

Pole­camy artykuł: Luk­su­sowe meble łazienkowe

Zobacz kat­a­log: komody do łazienki

Pole­camy artykuł: Meble ekskluzy­wne

Zobacz: Kat­a­log mebli

Zobacz:

Ceny: komody do łazienki

Komody nowoczesne

Sty­lowe szafki do łazienki

Kon­takt

Meble wykony­wane są na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 6 do 14 tygodni.