Meble do salonu glamour – Fuchs Furniture

Przed­staw­iamy meble do salonu glam­our. Piękne błyszczące powierzch­nie, krysz­tałowe uch­wyty, to charak­terysty­czne cechy stylu glamour.

meble do salonu

Bufet Gama Max

Pole­camy wyjątkowe meble w stylu glam­our – komody, szafki, bufety, kon­sole, stoły – do salonu – meble o zakrzy­wionej linii – naw­iązu­jące do klasy­cznego stylu barokowego, wykońc­zone na wysoki połysk lub mat, stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

Meble do salonu glam­our wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 814 tygodni. Nasze meble wykonu­jemy od początku sami w naszej Pra­cowni Fuchs Fur­ni­ture . Meble są staran­nie wykońc­zone – dbamy o każdy szczegół i jakość. Pri­o­ry­tetem jest zad­owole­nie klienta. Wykonu­jemy nasze meble: od pro­jektu 3d wyko­nanego w spec­jal­nym opro­gramowa­niu, foto­re­al­isty­czne wiz­ual­iza­cje – po gotowy produkt.

Zobacz więcej: Meble do salonu glamour

Zobacz film:

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Meble sty­lowe

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Zobacz też: