Drewniane meble do łazienki

komoda wzór II wysokość 80 cm naturalne drewno (Photo 100)

Ory­gi­nalne drew­ni­ane meble do łazienki.

Komoda pod umy­walkę nablatową.

Firma zaj­muje się wykony­waniem mebli na zamówie­nie.

Zapraszamy, więcej na: szafki łazienkowe

Wykonu­jemy także ażurowe ścianki działowe

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia. Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Kon­takt

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych galerii: