Szafka rtv

Komoda rtv glamour czarna wysoki połysk (Photo 50)

Ory­gi­nalne szafka rtv – gięta w wysokim połysku.

Szafka w stylu glamour

Nasz firma zaj­muje się wykony­waniem mebli na zamówie­nie.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu

Wykonu­jemy na spec­jalne zamówie­nie – szafki rtv – na wymiar – dopa­sowane do potrzeb i wyma­gań klienta. Szafka wykony­wana jest z wielką staran­noś­cią, dbamy o każdy szczegół wyko­na­nia mebla – od pro­jektu po gotowy wyrób.

Zapraszamy, więcej na: szafki rtv

Szafka rtv może mieć inne wymi­ary – bardzo ład­nie wygląda jako długi przyś­ci­enny mebel.

Wykonu­jemy także ażurowe ścianki działowe

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia. Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych galerii:

W przy­padku pytań – zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt