Dostawa i Płatność

Dostawa

  1. Meble i pan­ele wysyłane są firmą spedy­cyjną. Maksy­malna sze­rokość przesyłki pale­towej: 200 cm, maksy­malna sze­rokość: 100 cm. Meble zamaw­iane powyżej tych wymi­arów – odbiór osobisty.
  2. Dostawa towaru będzie real­i­zowana pod adres wskazany przez Klienta w mailu. Nie obe­j­muje wniesienia mebli/​paneli do pomieszczenia.
  3. Do wysyłki demon­towane są oku­cia meblowe.
  4. Cena za przesyłkę jest lic­zona osobno, wyszczegól­niona w osob­nej rubryce na fak­turze pro-​forma.
  5. Odbiór oso­bisty w P.P.U.H. Dom i Styl 43200 Pszczyna, ul. Myśli­wska 7.

Płat­ność

  1. Klient może wybrać płat­ność za zamówiony towar (zarówno w przy­padku wpłaty zal­iczka jak i reszta kwoty zamówienia) : a). przelewu bankowego na konto firmy P.P.U.H. Dom i Styl Czesław Fuchs 43200 Pszczyna ul. Myśli­wska 7, numer konta Bank Pekao S.A. nr. 34 1240 6449 1111 0010 4726 8310 b). płat­ności gotówką w P.P.U.H. Dom i Styl 43200 Pszczyna, ul. Myśli­wska 7.
  2. Klient wpłaca: a). zal­iczkę – przed wyko­naniem zamówienia, b). a resztę kwoty zamówienia podanej na fak­turze pro-​forma – przed odbiorem przed­miotu zamówienia
  3. W przy­padku płat­ności bez­gotówkowych decy­du­ją­cym jest dzień wpłynię­cia kwoty na konto Sprzedającego.
  4. Po wcześniejszym uzgod­nie­niu ze Sprzeda­ją­cym Klient może zapłacić kwotę kurierowi, w przy­padku odbioru towaru – za pobraniem.