Komoda glamour do sypialni

Zjawiskowa komoda glam­our do sypialni.

Wysok­iej jakości meble sty­lowe do syp­i­alni, salonu, łazienki, w całości wykony­wane są w naszej Pra­cowni Meblarskiej – piękne, ory­gi­nalne, funkcjon­alne komody, szafki, szafy, stoły…

Komoda glamour do sypialni

Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Fur­ni­ture – wykonu­jemy wyjątkowe meble sty­lowe do syp­i­alni. Taki mebel jak na powyższym zdję­ciu to
Komoda Fileo

Syp­i­al­nia w stylu glam­our – co kryje się pod poję­ciem glamour?

Meble sty­lowe do syp­i­alni powinny speł­niać nasze oczeki­wa­nia – co do jakości zas­tosowanych mate­ri­ałów oraz sposobu wykończenia. Nat­u­ralne szla­chetne gatunki drewna, wyszukane uch­wyty meblowe, deko­racje, orna­menty na meblach spraw­iają, że nasze meble sty­lowe do syp­i­alni są jak kle­jnoty, biżu­te­ria… – słowem meble w stylu glam­our.

Komody glamour do sypialni

Meble sty­lowe do syp­i­alni. Pole­camy wyjątkowe meble – komody, szafki, bufety, kon­sole, stoły – do salonu, syp­i­alni – meble o zakrzy­wionej linii – naw­iązu­jące do klasy­cznego stylu barokowego, lud­wikowskiego, klasy­cznego lub Art Deco, wykońc­zone na wysoki połysk lub mat, stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

Stylowa witryna glamour

Meble sty­lowe do syp­i­alni wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 814 tygodni. Nasze meble sty­lowe do salonu wykonu­jemy od początku sami w naszej Pra­cowni Fuchs Fur­ni­ture . Meble są staran­nie wykońc­zone – dbamy o każdy szczegół i jakość. Pri­o­ry­tetem jest zad­owole­nie klienta.

Meble Stylowe Producent

Nasze meble sty­lowe do syp­i­alni wykonu­jemy: od pro­jektu 3d wyko­nanego w spec­jal­nym opro­gramowa­niu, foto­re­al­isty­czne wiz­ual­iza­cje – po gotowy produkt.

Zobacz więcej: Meble sty­lowe do salonu

Gale­ria realizacji:

Meble sty­lowe do sypialni

Zobacz film:

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Meble sty­lowe

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Zobacz też: