Komoda glamour do salonu.

Komoda w stylu glam­our do salonu – piękna gięta forma, klasy­czna komoda w nowoczes­nym wykończeniu.

Fuchs Furniture

Komoda glamour

Komoda Bella Duo

Komoda glam­our do salonu. Pole­camy wyjątkowe gięte meble – meble w stylu glam­our – o zakrzy­wionej linii – naw­iązu­jące do stylu barokowego, wyko­nane na wysoki połysk stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

Meble glam­our – komody w stylu glam­our wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 712 tygodni. Nasze meble wykonu­jemy od początku sami – najważniejsza jest jakość i zad­owole­nie klienta, dlat­ego komody glam­our do salonu wykony­wane w naszej Pra­cowni Fuchs Fur­ni­ture są staran­nie wyko­nane – do każdego zlece­nia pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie – dokładamy wszel­kich starań aby finalny pro­dukt: komoda glam­our była nie tylko pieknym, ale równiez funkcjon­al­nym meblem.

Wszys­tkie komody w katalogu:

Komody glam­our

Zapy­taj o wycenę

Komody glam­our do salonu

Więcej

Zobacz film:

Na innym filmie widać powierzch­nię mebla lakierowanego na czarno i w wysokim połysku. Nasza komoda Pik: komoda Pik film

Więcej w Kat­a­logu

Meble glam­our

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)