Nowoczesne meble Art Deco – Fuchs Furniture

W naszej Pra­cowni Meblarskiej Fuchs Fur­ni­ture pow­stają nowoczesne meble w stylu Art-​Deco – ze szla­chet­nych gatunków drewna, z dodatkiem mosiądzu, chromu, miedzi.

Nowoczesne meble Art-Deco

Kolekcja mebli w stylu Art-​Deco

Art-​Deco to pon­ad­cza­sowy styl zaw­ier­a­jący wiele różnorod­nych form, ksz­tałtów i fak­tur – od gład­kich błyszczą­cych powierzchni met­alu po piękne gatunki oklein drew­ni­anych: orzecha włoskiego, orzecha amerykańskiego, pal­isan­dru, jawora…

Nowoczesne meble Art Deco

to meble wzorowane na klasy­cznej formie Art Deco, jed­nak w nowoczes­nym wykończe­niu, staran­nie wyko­nane – z dbałoś­cią o każdy szczegół.

Nowoczesne meble Art Deco : komody, wit­ryny, bufety, szafy, szafki, stoły – są to wykony­wane nowe meble w stylu Vin­tage lub nowe meble w stylu Art-​Deco – dla których inspiracją były ory­gi­nalne meble Art-​Deco oraz ory­gi­nalne Meble Mid-​Century.

Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Fur­ni­ture – jesteśmy pro­du­cen­tem nowoczes­nych mebli Art-​Deco – z zas­tosowaniem nowych, wytrzy­małych rozwiązań tech­nicznych – prowad­nic, zaw­iasów, powłok lakierniczych.

Meble w stylu Art-​Deco wykony­wane są na wysoki połysk lub mat – stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

Meble Art-​Deco wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 612 tygodni.

Więcej na: Meble

Kon­takt

Nowoczesne meble Art-​Deco

Gale­ria realizacji:

Meble Art-​Deco do łazienki