Meble nowoczesne do łazienki – Fuchs Furniture

Szafki, komody, słupki łazienkowe – meble nowoczesne do łazienki – wykony­wane w naszej pra­cowni meblarskiej – od pro­jektu po gotowy mebel.

szafka nowoczesna łazienkowa

Szafka Sim­ply

Nasza Firma zaj­muje się wykony­waniem mebli nowoczes­nych do łazienki na wymiar. Wykonu­jemy szafki, komody, słupki do łazienki. Nasze meble nowoczesne do łazienki są wykony­wane z najwyższą staran­noś­cią, z odpowied­nich mate­ri­ałów, które są odporne na szczególne warunki panu­jące w łazience. Wyjątkowe, ory­gi­nalne meble nowoczesne w stylu glam­our do łazienki, wyglą­dają pięknie w sty­lowej oraz w nowoczes­nej łazience. Meble mogą być wykońc­zone na wysoki połysk, w satynie lub macie, wyko­nane w pełnym kolorze: białym, czarnym lub ze wzornika RAL ale także w nat­u­ral­nym drewnie: dębowym, orzechu, jaworze, palisandrze.

Komoda Cookie pod dwie umywalki

Komoda Cookie

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z naszym katalogiem:

Meble łazienkowe nowoczesne

Meble nowoczesne do łazienki

Szafki wyglą­dają pięknie nie tylko w łazience. Meble łazienkowe nowoczesne wykony­wane są na zamówienie.

Czas oczeki­wa­nia – w zależności od wzoru: od 7 do 14 tygodni.

Słu­pek łazienkowy nowoczesny

W celu real­iza­cji zamówienia skon­tak­tuj się z nami: Kon­takt