Stylowa szafka pod umywalkę – Fuchs Furniture

Meble łazienkowe – sty­lowa szafka pod umy­walkę. Wykonu­jemy wyjątkowe sty­lowe meble do salonu, syp­i­alni, łazienki, jadalni.

Stylowa szafka łazienkowa

Komoda Barocco

Sty­lowa szafka łazienkowa

Jesteśmy pro­du­cen­tem wyjątkowych mebli łazienkowych o niety­powych, ory­gi­nal­nych kształtach.

Sty­lowa szafka pod umy­walkę jest to mebel wyko­nany z mate­ri­ałów wodoodpornych.

Gale­ria real­iza­cji: Sty­lowa szafka pod umywalkę

Meble łazienkowe są wykony­wane na zamówie­nie, ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej oraz nowoczes­nej łazienki.

Zobacz filmy:

Komoda Pik

Komoda Pik Duo

Pole­camy artykuł: Luk­su­sowe meble łazienkowe