Duży rozkładany stół

Duzy rozkładany stół

Stoły do jadalni muszą speł­niać określone funkcje. Na pewno powinny pięknie wyglą­dać i być solid­nie wyko­nane. Dobrze aby były rozkładane – aby były dużo dłuższe niż przed rozłoże­niem. Czy to możliwe aby taki stół po rozłoże­niu był ponad raz dłuższy od tego przed rozłoże­niem? Tak! Stół o wymi­arach 110x220cm po rozłoże­niu o 4 wkładki po 60cm ma wymiar 460 cm! Dzięki dodatkowym 4 nogom dokrę­canym po rozłoże­niu – stół jest b. sta­bilny. W tym przy­padku wyko­nano nogi geom­e­tryczne – bardzo ład­nie wygląda w kom­ple­cie z szafką Geo­met­ric RTV i innymi meblami z tej kolekcji. Równie dobrze można zas­tosować inny ksz­tałt nóg, zasada rozkłada­nia – pozostaje taka sama.

Bardzo długi stół rozkładany

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt