Komoda łazienkowa czarna

szafka glamour łazienkowa

Wysok­iej jakości meble glam­our do łazienki – gięte w wysokim połysku lub w satynie.

Lakier na komodzie – czarny wysoki połysk – wykańczany jest ręcznie do uzyska­nia właś­ci­wej powierzchni – czarny głęboki fortepi­anowy kolor.

Nasza Firma zaj­muje się wykony­waniem mebli na zamówie­nie.

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik Komoda Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk.

Zobacz film:

Zapraszamy, więcej na: szafki łazienkowe

Meble gięte o w stylu glam­our do sty­lowego i nowoczes­nego wnętrza.

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia.

Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych realizacji:

W przy­padku pytań – zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt