Meble barokowe

meble barokowe

Pro­du­cent mebli stylowych

Pro­duku­jemy sty­lowe meble wzorowane na meblach z epoki baroku oraz lud­wika fil­ipa – do odlewów posłużyły ory­gi­nalne orna­menty z XVIII w. oraz XIX w. Meble barokowe są inspirowane ory­gi­nal­nymi meblami z XVIII w. Pri­o­ry­tetem jest dla nas jakość mebla oraz zad­owole­nie klienta. Każde zamówie­nie jest inne – do każdego pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, sprawdzamy jakość, aby koń­cowy pro­dukt był bez zarzutu. Kari­atydy, orna­menty oraz uch­wyty na meblach barokowych odlane są z mosiądzu.

Meble barokowe

Biurko barokowe

Zobacz więcej ekskluzy­wnych mebli

Kat­a­log mebli

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik Komoda Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

komoda film