Darmowe modele 3D do pobrania

Meble do wizualizacji

Udostęp­ni­amy dar­mowe mod­ele 3D naszych mebli do wyko­rzys­ta­nia w wizualizacjach.

Pliki są spakowane (ZIP), przy­go­towane w for­ma­cie OBJ oraz DXF.

Wszys­tkie meble, które posi­adają mod­ele 3D do pobra­nia zna­j­dują się w kat­e­gorii Do wiz­ual­iza­cji.

Dar­mowe mod­ele mebli 3d do wizualizacji

ps. Jeśli w pro­jek­cie chcesz wyko­rzys­tać nasze meble, a ich mod­eli nie ma na naszej stronie, skon­tak­tuj się z nami, postaramy się udostęp­nić dany model.