Meble design

Meble design

Biurko Sinus

Zobacz przykłady mebli designerskich

Fuchs Fur­ni­ture – pro­du­cent pol­s­kich design­er­s­kich mebli.

Szukasz niety­powych mebli do nietuzinkowego wnętrza? Nasze Meble design­er­skie są dla Ciebie.

Staramy się o zapewnić niebanalne wzor­nictwo i zapro­jek­tować unika­towy kli­mat, nie tylko przez dobór formy, ale także najwyższej jakości materiałów.

Zobacz nasz

Kat­a­log mebli dizajnerskich

Z reguły, pod hasłem meble design­er­skie kryją się dzi­wne formy, udzi­wnione ksz­tałty, wizja sza­lonego design­era.
My kon­cen­tru­jemy się przede wszys­tkim na tym, aby nasze meble speł­ni­ały swoją pod­sta­wową rolę jak najlepiej. Wzor­nictwo jest bardzo ważné, mebel musi cieszyć oko, ale jego forma jest formą pośred­nią, wynika­jącą z jego funkcji.

Nie jest to łatwe zadanie, ale tworze­nie design­er­s­kich mebli jest naszą pasją, a także misją od wielu lat.

stół geometryczny

Kon­sola pryz­maty­czna – kolor czarny (fortepi­anowy) wysoki połysk

Zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt