Ceny mebli

W naszym kat­a­logu pro­duk­tów nie poda­jemy cen pro­duk­tów, ze względu na to, że każde zamówie­nie jest wyce­ni­ane indywidualnie.

Ostate­czna cena mebla zależy między innymi od:

  • wymi­arów mebla
  • sposobu wykończenia
  • dodatkowej pracy, którą musimy włożyć celem spełnienia indy­wid­u­al­nych preferencji.

Wycenę konkret­nego zamówienia, w kilku wari­antach jeśli to konieczne, otrzy­masz nie później niż w ciągu kilku godzin.

Przykład­owo: Komoda Pik H 72cm wyko­nana w kolorze białym cena od 3400 zł brutto.

Wycenę najlepiej uzgod­nić tele­fon­icznie lub mailowo.

Zobacz kat­a­log mebli

Dane kon­tak­towe zna­jdziesz na stronie:

Zapy­taj o wycenę

Zobacz też: