Szafka pod dwie umywalki

Szafka pod dwie umywalki

Komoda Pik Duo

Szafka pod dwie umy­walki w stylu glam­our – gięta w wysokim połysku lub satynie.

Nasza firma zaj­muje się wykony­waniem łazienkowych mebli na zamówie­nie.

Zapraszamy, więcej na: szafki łazienkowe

Wykonu­jemy także Kon­sole łazienkowe

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia. Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych galerii:

gale­ria real­iza­cji: Szafka pod dwie umywalki

Zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt