Słupek łazienkowy wiszący

Słupek wiszący do łazienki

Łazienka jest miejscem, gdzie spędzamy coraz więcej czasu. Dlat­ego dobrze zapro­jek­towana – spełni nie tylko prak­ty­czne ale także este­ty­czne funkcje. W łazience zazwyczaj jest mało miejsca, dlat­ego meble łazienkowe muszą także być dobrze zapro­jek­towane i wyko­nane z odpowied­nią staran­noś­cią. Nasze meble speł­ni­ają te wyma­gania: są wyko­nane z odpowied­nich mate­ri­ałów – uwzględ­ni­a­ją­cych szczególne warunki jakie panują w łazience, Staramy się dopa­sować do potrzeb i wyma­gań klienta – meble mogą mieć inne wymiary,

Słu­pek Ge-​Nova

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt