Pracownia Meblarska z historią

12 miesięcy temu

Szafa barokowa

Nasza pra­cow­nia ma już prawie 25 lat!

Na początku naszej dzi­ałal­ności zaj­mowal­iśmy się renowacją i sprzedażą antyków – mebli.

Wykony­wal­iśmy renowację mebli przez kilka­naś­cie lat. Dzięki tej pracy zdobyliśmy wiele doświad­czenia i umiejęt­ności w tym rzemiośle.

Zdarzały nam się takie „perełki” jak np. ory­gi­nalna barokowa szafa z 1696 r.

Szafa barokowa przed i po renowacji.

szafa barok przed renowacja!Szafa barokowa po renowacji

szafa barokowa - zwienczenie

szafa barokowa - podpis

barokowy klucz

Wykony­wal­iśmy także takie wyma­ga­jące zlece­nia np.

Renowacja kon­fesjon­ału oraz nowe kon­fesjon­ały do koś­cioła pw. Wszys­t­kich Świę­tych w Pszczynie.

Konfesjonał

konfesjonał2

Nowe meble sty­lowe do Zameczku Myśli­wskiego w Promnicach

Promnice meble

Promnice Meble

Promnice Meble

Klasy­czne wzor­nictwo oraz staran­ność wyko­na­nia dawnych mebli stały się źródłem inspiracji dla pow­sta­nia nowych mebli wykony­wanych w naszej Pra­cowni. Inspiru­jemy się min. barok­iem lub lud­wikiem fil­ipem albo nowocześniejszą formą art-​deco. Kat­a­log Mebli