Biurko z solid surface – Fuchs Furniture

2 lata temu

Biurko Olive wyko­nane z pal­isan­dru oraz solid sur­face. Niespo­tykany design! Inspirowany stylem Art-​deco.

Solid surface termoformowanie

Biurko Olive

Biurko z solid sur­face + drewno palisandrowe.

Nowość! Mebel wyko­nany z płyty mineralno-​akrylowej za pomocą termoformowania.

Wykonu­jemy niety­powe pro­jekty z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych mate­ri­ałów takich jak płyta mineralno-​akrylowa – solid surface.

Wyko­nanie takiego mebla opiera się o nowoczesne tech­nolo­gie cyfrowe oraz urządzenia pozwala­jące ter­mo­for­mować płytę – pieca oraz prasy próżniowej. Dodatkowym utrud­nie­niem jest wygię­cie ażurowej płyty – wcześniej wyciętej ploterem frezu­ją­cym. Cały pro­jekt został szczegółowo opra­cow­any cyfrowo.

Nat­u­ralne drewno pal­isandrowe wykońc­zone na wysoki połysk dodaje meblu ele­gancji, naw­iązuje do stylu Art-​Deco.

Biurko Olive realizacja

Biurko nowoczesne

Biurko palisander szuflada

meble ażurowe

Pro­ces wyko­na­nia biurka film:

Kon­takt