Meble ekskluzywne.

4 lata temu

Klasy­czna forma mebla w nowoczes­nym wykończe­niu. Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Fur­ni­ture – wykonu­jemy ekskluzy­wne meble od pro­jektu – po gotowy produkt.

Meble ekskluywne

Komoda Karia

Ekskluzy­wne meble w stylu glamour.

Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Fur­ni­ture – wykonu­jemy wyjątkowe sty­lowe, meble ekskluzy­wne do salonu – komody o pięknej zakrzy­wionej linii – inspirowane dawnymi sty­lami. Sty­lowe meble – naw­iązu­jące do stylu art deco, secesji czy barokowego, wyko­nane na wysoki połysk lub mat – stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego wnętrza oraz klasy­cznego wnętrza.

Nasze meble ekskluzy­wne to klasy­czna forma mebla w nowoczes­nym wykończeniu.

Ekskluzy­wne meble wykony­wane przez naszą Pra­cownię, to nie tylko sty­lowe meble o klasy­cznej formie, ale również nowoczesne komody do salonu – o formie prostej lub zaokrąglonej.

Nowoczesne meble do salonu

Kolekcja Bull

Pole­camy wyjątkową kolekcję mebli ekskluzy­wnych : komoda, kon­sola, szafa, wit­ryna, stół. Meble o klasy­cznej formie nóg – Lud­wika Fil­ipa – ozdo­bione przepięknymi orna­men­tami mosiężnymi wyko­nanymi według ory­gi­nal­nych wzorów z XVIII w.

Meble ze zło­tymi dodatkamiorna­menty złote na meblach zostały wyko­nane z wielką staran­noś­cią – według dawnych wzorów mebli klasycznych.

Meble ze złotymi dodatkami

Meble klasy­czne, meble glam­our do sty­lowego i nowoczes­nego wnętrza.

Mosiężné orna­menty mogą być zło­cone lub sre­br­zone. Meble mogą być mal­owane na kolor, wykończe­nie satynowe lub wysoki połysk, oraz w okleinie z nat­u­ral­nego drewna np. orzecha.

Meble ekskluzy­wne

Meble są wykony­wane na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 6 do 14 tygodni.

W razie pytań prosimy o Kon­takt