Szafka pod dwie umywalki

4 lata temu

Szafka łazienkowa pod dwie umywalki

Komoda Pik Duo

Meble do łazienki – pod umy­walkę nab­la­tową lub pod­bla­tową – muszą speł­niać pewne wyma­gania. Łazienka to takie szczególne miejsce, gdzie spędzamy coraz więcej czasu, dlat­ego wnętrze łazienki czy też pokoju kąpielowego musi być tak wyko­nane aby zaspoka­jało wszys­tkie potrzeby użytkown­ików. Komoda pod umy­walkę z szu­fladami do prze­chowywa­nia, powinna być nie tylko funkcjon­al­nym meblem, ale także este­ty­cznym, po prostu ład­nym przed­miotem, wyko­nanym z odpowied­nich mate­ri­ałów, odpornych na warunki jakie panują w łazience, wyko­nany z dbałoś­cią o każdy szczegół wykończenia.

Pole­camy wyko­nanie ory­gi­nal­nych mebli z drewna: szafki pod dwie umy­walki, komody pod dwie umy­walki.

Jesteśmy pro­du­cen­tem ory­gi­nal­nych, niety­powych mebli do łazienki. Szafka lub komoda pod dwie umy­walki nab­la­towe lub pod­bla­towe wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych: skle­jki wodoo­d­pornej, lakieru polie­strowego wodoo­d­pornego, wyko­rzys­tu­jemy także płytę mineralno-​akrylową (solid sur­face). Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – wysuwa się na odpowied­nią głębokość, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. Prowad­nice: „Strong” bocznego mon­tażu z dociągiem mają udźwig – 80 kg.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu

Tutaj można zobaczyć film z naszą komodą Pik Duo w czarnym połysku:

Szafki łazienkowe pod dwie umy­walki i inne sty­lowe meble łazienkowe ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej łazienki i nowoczes­nej łazienki.

Poniżej nasze realizacje.

Szafka pod dwie umywalki

Wysokość od podłogi do górnej krawędzi umy­walki powinna mieś­cić się w grani­cach 8590 cm (patrz rysunek w galerii)

Meble są wykony­wane na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 6 do 14 tygodni. Więcej na: Szafki łazienkowe

W razie pytań prosimy o Kon­takt