Meble z naturalnego drewna.

5 lat temu

Meble z nat­u­ral­nego drewna w wysokim połysku lub satynie – sty­lowe ale jed­nocześnie nowoczesne, wykońc­zone z dużą starannością

komoda z naturalnego orzecha

Kolekcja mebli Art-​Deco

Drew­ni­ana komoda wspaniale wygląda we wnętrzu – czar nat­u­ral­nego drewna koi nasze zmysły, rysunek drewna nie męczy naszych oczu – prze­ci­wnie – nie nudzi nam się to na co patrzymy – cią­gle odna­j­du­jemy nowe żyłki i ścieżki nat­u­ral­nego rysunku drewna.

Klasy­czne zabu­dowy – bib­lioteki, garder­oby jak również meble o nowoczes­nym ksz­tał­cie oraz meble 3d o wymyśl­nych for­mach i ksz­tał­tach – wszys­tko to możemy wykonać uwzględ­ni­a­jąc potrzeby i prag­nienia klienta.

Meble z nat­u­ral­nego drewna wykońc­zone w wysokim połysku lub satynie – to meble sty­lowe ale jed­nocześnie meble nowoczesne, wykońc­zone z dużą staran­noś­cią – dbamy o każdy szczegół.

Każde zlece­nie jest indy­wid­u­al­nie trak­towane, dokład­nie sprawdzane na każdym etapie produkcji.

Meble wykony­wane są na zamówie­nie, czas real­iza­cji – uza­leżniony jest od stop­nia trud­ności oraz ilości zamówień. Zwykle trwa od 612 tygodni.

Zobacz: Kat­a­log mebli z nat­u­ral­nego drewna

Gale­ria realizacji

Meble z nat­u­ral­nego drewna

Zobacz: Komody nowoczesne z drewna

Skon­tak­tuj się z nami: Kon­takt