Konsola do łazienki w stylu barokowym

5 lat temu

Kon­sola do łazienki w stylu barokowym

Konsola czarna wysoki połysk H: 87, L: 115 cm

Piękna kon­sola do łazienki Barocco – w stylu glam­our – kon­sola czarna wysoki połysk , gięte nogi. Wysoki połysk pod­kreśla piękną giętą formę.

Kon­sola pod umy­walkę pod­bla­tową lub nablatową.

Więcej na: Kon­sole do łazienki

Kon­takt

Te i inne meble wykonu­jemy na zamówie­nie – od pro­jektu po real­iza­cję – dbamy o każdy szczegół doty­czący wyko­na­nia mebla. Czas real­iza­cji – 612 tygodni.