Ażurowe wnętrze – ażurowy design

5 lat temu

Pan­ele ażurowe we wnętrzu

panel ażurowy

Pan­ele ażurowe zna­j­dują bardzo sze­rokie zas­tosowanie we wnętrzu. Mogą stanowić: prze­grodę, przepierze­nie, ściankę wydziela­jącą poszczególne pomieszczenia, mogą być zas­tosowane jako bari­erka schodowa, stanowić ele­ment mebla np. ażurowe deko­ra­cyjne drzwi, mogą też służyć wyłącznie celom deko­ra­cyjnym. Nasze pan­ele wykonu­jemy na wymiar – dos­tosowu­jąc się do potrzeb i wyma­gań klienta. Możemy wykonać panel według pro­jektu klienta.

Pan­ele wykonu­jemy przede wszys­tkim z mdf o grubości 18mm. Maksy­malny wymiar 1 części pan­ela – 280x130cm, może być więk­szy for­mat łąc­zony w całość z kilku elementów.

Pole­camy artykuł: Ażurowa balustrada schodowa podświetlana

Zobacz ofertę: Pan­ele ażurowe

Jeśli są jakieś pyta­nia, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt