Konsole do łazienki w stylu glamour – meble pod umywalki

5 lat temu

Kon­sole do łazienki w stylu glam­our – meble łazienkowe pod umywalki

konsola barokowa do łazienki

kon­sole, komody, szafki, w stylu glam­ourmeble pod umy­walkiwysokim połysku w różnych kolorach.

Pole­camy wyko­nanie wyjątkowych, ory­gi­nal­nych mebli do łazienki. Meble świet­nie wyglą­dają w łazience sty­lowej lub nowoczes­nej, dos­tosowane są do umo­cow­a­nia umy­walek, ale jak najbardziej mogą stanowić wys­trój salonu, syp­i­alni, jadalni…

Meble do łazienki – pod umy­walki nab­la­towe lub wpuszczane w blat – mogą mieć blat wyko­nany ze spec­jal­nego kom­pozytu mineralno-​akrylowego.

Szczegóły do uzgod­nienia: Jeśli są jakieś pyta­nia – zachę­camy do kontaktu:


Kon­takt

Więcej: Kon­sole łazienkowe

Kon­sole

Na tym filmie widać powierzch­nię mebla lakierowanego na czarno i w wysokim połysku. Nasza komoda Pik: komoda Pik film

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli do łazienki