Meble RTV – komody, szafki – pod telewizor – w stylu glamour

5 lat temu

Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Fur­ni­ture. Wykonu­jemy meble RTV – komody, szafki pod telewizor – w stylu glam­our – o pięknej giętej linii i wysokim połysku – do salonu, do nowoczes­nego wnętrza, do sty­lowego wnętrza.

Szafka Bella RTV

Komoda Bella RTV

Pro­ponu­jemy wyko­nanie pięknych sty­lowych mebli rtv – komód i szafek, w stylu glam­our w różnych kolorach, w różnym wykończe­niu. Meble mogą być w pełnym kolorze, w nat­u­ral­nej drew­ni­anej okleinie – w dębie, orzechu, pal­isan­drze, jaworze. Nasze meble prezen­tują się znakomi­cie we wnętrzu nowoczes­nym jak również klasy­cznym, stylowym.

Nowoczesny design w sty­lowym wydaniu.

Nowoczesne meble rtvwysokim połysku w różnych kolorach – wyko­nane w naszej Pra­cowni Meblarskiej Fuchs Fur­ni­ture – to wysok­iej jakości pro­dukt, zro­biony z bardzo dobrych materiałów.

Każde zmówie­nie trak­tu­jemy indywidualnie.

Do każdego pro­jektu dostar­czamy foto­re­al­isty­czną wiz­ual­iza­cję i dokładne zwymi­arowanie mebla.

Mamy pełną kon­trolę nad całym pro­ce­sem pro­dukcji mebla.

Wyjątkowe, ory­gi­nalne meble świet­nie wyglą­dają w salonie. Doskonale wpa­sowują się do sty­lowego oraz nowoczes­nego wnętrza.

Meble wykony­wane są na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 6 do 14 tygodni.

Zobacz więcej: Meble RTV

Nasze real­iza­cje:

Meble RTV – szafki, komody RTV – meble gięte

Jeśli są jakieś pyta­nia – zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt