Panele ażurowe – ażurowe wnętrze

6 lat temu

Ażurowe pan­ele, ścianki dzi­ałowe, pan­ele dekoracyjne

balustrada ażurowa

Ażurowe pan­ele – różné wzory – różné kolory – tworzą ory­gi­nalne i niepow­tarzalne wnętrze. Pan­ele są wykony­wane prze­ważnie z płyty mdf o grubości 18 mm. Mal­owane na różné kolory ze wzornika RAL – wykończe­nie satynowe.

Więcej na: pan­ele ażurowe

Pan­ele ażurowe mają różné zas­tosowanie we wnętrzu: ścianka dzi­ałowa, przepierze­nie, ele­menty deko­ra­cyjne, a takze jako ele­menty mebli np. mon­towane w drzwiczkach mebli jako płyciny – spraw­iają że mebel zyskuje niepow­tarzalny kli­mat i charak­ter. Real­izu­jemy własne pomysły jak również pro­jekty indy­wid­u­alne klien­tów i architek­tów wnętrz.

Pan­ele wykony­wane są na zamówie­nie, w celu real­iza­cji prosimy o Kon­takt

Zachę­camy do obe­jrzenia: Kat­a­log mebli

Poniżej gale­ria real­iza­cji, również we wnętrzach:

Panel ażurowy „Secesja” zas­tosowany jako balustrada:

Pan­ele ażurowe: „Medieval”, „Koronka”, „Geome­tria”, „Drzewa”, „Art-​Deco”: