Meble glamour z naturalnego drewna

6 lat temu

Ory­gi­nalne nowoczesne meble w stylu glam­our – z nat­u­ral­nego drewna

Komoda Pik Duo - orzech

Komoda Pik Duo

Komoda łazienkowa w nat­u­ral­nym orzechu włoskim

Glam­our to bardzo sze­rokie poję­cie, pod którym kryją się prze­ważnie błyszczące powierzch­nie mebli i krysz­tałowe żyrandole.

Nasze meble glam­our wykońc­zone są na wysoki połysk lub w inny sposób.

Meble glam­our z nat­u­ral­nego drewna – są to sty­lowe meble ale jed­nocześnie nowoczesne meble, wykońc­zone z dużą starannością.

Do każdego zlece­nia pod­chodz­imy z wielką staran­noś­cią – na każdym etapie pro­dukcji mebla glam­our z nat­u­ral­nego drewna.

Wyjątkowe, ory­gi­nalne meble świet­nie wyglą­dają w łazience, dos­tosowane są do umo­cow­a­nia umy­walek, ale jak najbardziej mogą stanowić wys­trój salonu, syp­i­alni, jadalni…

Meble drew­ni­ane glam­our wykony­wane są na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 6 do 12 tygodni.

Zobacz: Kat­a­log mebli

Zobacz: Komody nowoczesne

Skon­tak­tuj się z nami: Kon­takt

Meble glam­our z nat­u­ral­nego drewna