Ażurowa balustrada schodowa podświetlana

7 lat temu

balustrada z motywem parzenicy

Ażurowa balustrada schodowa podświ­et­lana z moty­wem parzenicy

Nasze pan­ele ażurowe zapew­ni­ają, że każde wnętrze będzie wyjątkowe i niepow­tarzalne. Można uzyskać taki kli­mat przez wydzie­le­nie przestrzeni ażurowymi pan­elami. W tym przy­padku jest to „koronkowa” balustrada, wyko­nana z drewna i mdf, mal­owana na biały kolor.

Pan­ele w balustradzie podświ­et­lanej wyko­nane są z płyty mineralno-​akrylowej białej, która prze­puszcza i ład­nie rozprasza światło. Poręcze i schody wyko­nane są z pięknego drewna jaworowego, które ma jasną, ciepłą barwę. Wyko­rzys­tano motyw góral­ski – parzenicę.

Koronkowa ażurowa balustrada

Podświ­et­lana ażurowa balustrada

Pole­camy art­tykuł: Pan­ele ażurowe – azurowe wnętrze

Zobacz ofertę: Pan­ele ażurowe

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego: Kat­a­logu mebli

W przy­padku pytań zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt