Płotki i bramki restauracyjne do ogródków piwnych

7 lat temu

Płotki restau­ra­cyjne ogrodzenia – ogródki piwne – bari­erki z drewna – płotek do ogródka piwnego.

Płotek restauracyjny dla Browaru Ciechan - ogródek piwny w Warszawie

Wykon­amy ory­gi­nalne płotki ogrodowe – ogródki let­nie do lokalu, restau­racji, pubu lub kaw­iarni z logo firmy. Płotki do ogród­ków let­nich wykonu­jemy z odpowied­nich mate­ri­ałów zabez­piec­zonych przed warunk­ami atmosferycznymi.