Ażurowa koronkowa ścianka działowa – koronkowy design

7 lat temu

panel koronka

Koronkowy design. Pro­ponu­jemy wyko­nanie pięknej koronkowej ażurowej ścianki działowej.

Pan­ele stan­dar­d­owo wykonu­jemy z mdf o grubości 18 mm.

Ażurowa koronkowa ścianka dzi­ałowa – zwana również przepierze­niem, służy do podzi­ału powierzchni mieszkalnej.

Zaj­mu­jemy się pro­jek­towaniem i wyko­naniem takich ścianek – deko­ra­cyjnych pan­eli ażurowych, dos­tosowu­jąc się do wyma­gań i potrzeb klienta.

Za pomocą ażurowej ścianki możemy odd­zielić więk­sze pomieszcze­nie speł­ni­a­jące różné funkcje: jadalną, baw­ialną, kuchenną, itp. Ścianka taka powinna też pełnić funkcję dekoracyjną.

Zobacz pełną ofertę: Pan­ele ażurowe – katalog

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego: Kat­a­logu mebli i kon­taktu: Kon­takt

Przykład­owe pan­ele ażurowe

Do ścianek mogą być dołąc­zone ele­menty, które powodują usz­ty­wnie­nie całości jak również zapew­ni­ają wygodny mon­taż: drew­ni­ane ramy i szyny montażowe.

Pro­jekty wykony­wane są w kom­put­erze i wyci­nane – fre­zowane ploterem frezu­ją­cym cnc. Pro­jekt opra­cow­any jest w pro­fesjon­al­nym opro­gramowa­niu Iron­Cad, wykon­amy wiz­ual­iza­cję 3d każdego wnętrza z uży­ciem naszej ścianki.

Za pomocą ażurowej ścianki możemy odd­zielić więk­sze pomieszcze­nie speł­ni­a­jące różné funkcje: jadalną, baw­ialną, kuchenną, itp. Ścianka taka powinna też pełnić funkcję dekoracyjną.

Przykład­owe real­iza­cje azurowych ścianek dzi­ałowych, pan­eli, balustrady.

Więcej