Meble Art-​deco nowoczesne.

7 miesięcy temu

Meble Art-​Deco nowoczesne: komody, wit­ryny, bufety, szafy, szafki, stoły – wykony­wane na zamówie­nie w naszej Pra­cowni Meblarskiej Fuchs Furniture.

Nowoczesne meble Art-Deco

Kolekcja mebli w stylu Art-​Deco

Meble Art-​Deco nowoczesne : komody, wit­ryny, bufety, szafy, szafki, stoły – wykony­wane w stylu Art-​Deco lub w stylu Vin­tage – dla których inspiracją były ory­gi­nalne meble Art-​Deco – jed­nak wykony­wane są jako nowe meble Art-​Deco – z zas­tosowaniem nowoczes­nych rozwiazań – prowad­nic, zawiasów.

Pole­camy wyko­nanie wyjątkowych nowoczesne meble Art Deco – o pięknej formie – wyko­nane ze szla­chet­nych – wysok­iej jakości mate­ri­ałów – z zas­tosowaniem pięknych gatunków drewna: orzecha włoskiego, pal­isan­dru, jesionu i innych

Meble w stylu Art-​Deco – naw­iązu­jące do stylu Art deco, Vin­tage, wyko­nane na wysoki połysk lub mat – stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

Meble Art-​Deco wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 612 tygodni.

Więcej na: Meble

Kon­takt

Nowoczesne meble Art-​Deco

Gale­ria realizacji:

Meble Art-​Deco do łazienki