Meble stylowe do salonu

2 tygodnie temu

Komoda stylowa do salonu

Bufet Gama Max

Wykonu­jemy wyjątkowe meble sty­lowe do salonu – piękne gięte meble o zakrzy­wionej linii naw­iązu­jące do klasy­cznego stylu barokowego, lud­wikowskiego, art-​deco, wykońc­zone na wysoki połysk lub mat, stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

Gale­ria realizacji:

Meble sty­lowe do salonu

Meble sty­lowe do salonu glam­our wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 814 tygodni. Nasze meble wykonu­jemy od początku sami w naszej Pra­cowni Fuchs Fur­ni­ture .

Nasze meble sty­lowe do salonu są staran­nie wykońc­zone – dbamy o każdy szczegół i jakość. Pri­o­ry­tetem jest zad­owole­nie klienta. Meble wykonu­jemy sami: od pro­jektu 3d wyko­nanego w spec­jal­nym opro­gramowa­niu, foto­re­al­isty­czne wiz­ual­iza­cje – po gotowy produkt.

Zobacz więcej: Meble sty­lowe do salonu

Zobacz film:

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Meble sty­lowe

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt