Szafka łazienkowa glamour.

8 miesięcy temu

Mebel w stylu glam­our do łazienki: szafka lub komoda pod umy­walkę wykony­wany jest z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Furniture.

Stylowa szafka łazienkowa

Komoda Bombero pod umywalkę

Pole­camy wyko­nanie ory­gi­nal­nych mebli z drewna: szafki łazienkowe glam­our pod umy­walki, komody pod umy­walki.

Szafka łazienkowa glamour

Wykonu­jemy ekskluzy­wne meble niety­powe drew­ni­ane meble do łazienki. Mebel do łazienki: szafka lub komoda pod umy­walkę nab­la­tową lub pod­bla­tową wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – wysuwa się na odpowied­nią głębokość, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla.

Komoda pod umywalkę

Szafki i komody łazienkowe ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej łazienki i nowoczes­nej łazienki.

Poniżej nasze real­iza­cje szafka łazienkowa Glamour

Meble są wykony­wane na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 6 do 12 tygodni. Więcej na: Szafki łazienkowe

W razie pytań prosimy o Kon­takt