Meble Glamour – Fuchs Furniture

7 miesięcy temu

Meble w stylu glam­our – wykony­wane w naszej pra­cowni meblarskiej na zamówie­nie – wysok­iej jakości szafki, komody, stoły, wit­ryny, szafy…

Meble glamour

Komoda Barocco

Meble glam­our – są wykony­wane w naszej Pra­cowni Meblarskiej na zamówie­nie – wyjątkowe meble wysok­iej jakości – do łazienki pod umy­walki lub do salonu, syp­i­alni, jadalni…

Jesteśmy pro­du­cen­tem mebli w stylu glam­our – o niety­powych ksz­tał­tach, inspirowanych klasy­cznym stylem lub nowoczes­nym, o for­mach organ­icznych, okrągłych, ale również wykonu­jemy meble z zas­tosowaniem form geom­e­trycznych, prostych.

Wyko­nanie takich mebli wiąże się z posi­adaniem sporego doświad­czenia, umiejęt­ności, wyma­gają także poświęce­nia więcej czasu, dlat­ego okres ich wyko­na­nia to około 712 tygodni.

Meble glam­our

Meble mogą być wykońc­zone: na wysoki połysk lub matowe, pełny kolor lub w nat­u­ral­nej okleinie drewnianej.

Więcej mebli w Kat­a­logu Mebli Glamour

Zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt