Lada recepcyjna – zabudowa w stylu Art-​Deco

8 miesięcy temu

Lada recepcyjna

Sty­lowe wnętrze katow­ick­iej kamienicy, w której znalazła się nasza kole­jna real­iza­cja – lada recep­cyjna – wyma­gało uży­cia drewna, które pasowało do ist­niejącej kolorystyki. Orzech amerykański wybar­wiany i wykońc­zony na wysoki połysk – spełnił wszys­tkie oczeki­wa­nia – jest bardzo ele­gancki – bardzo dobrze pasuje też do ist­nieją­cych ele­men­tów wnętrza w stylu Art-​Deco.

Trochę kłopotu spraw­iło nam wyko­nanie regału na ulotki, którego ksz­tałt musiał być dopa­sowany do ist­niejącej krzy­wizny ściany. Ale lubimy takie wyzwania!

Zachę­camy do kontaku:

Kon­takt