Stół konferencyjny

10 miesięcy temu

Stół konferencyjny

Stół L-​1

Stół kon­fer­en­cyjny – pole­camy wyko­nanie stołów do biura, sali kon­fer­en­cyjnej. Nasze Stoły wykonu­jemy z najwięk­szą staran­noś­cią – sto­su­jemy najlep­sze mate­ri­ały. Stół do biura musi mieć odpowied­nią jakość i wytrzy­małość. Stół kon­fer­en­cyjny może mieć szu­flady oraz gni­azdka el. chowane w blacie. Stoły biurowe na wymiar wykonu­jemy w stylu klasy­cznym oraz nowoczesnym.

Stół kon­fer­en­cyjny

Zapraszamy do kontaktu:

Kon­takt