Meble artystyczne

Konsola pryzmatyczna czarna - nowoczesny dizajn (Photo 329)

Meble artysty­czne

Diza­jn­erkie kon­sole, komody – meble o ory­gi­nal­nych for­mach i ksz­tał­tach, inspirowane geometrią i origami lub dawnymi sty­lami: barok­iem, lud­wikiem filipem.

Meble wykony­wane są na zamówienie.

Czas oczeki­wa­nia – w zależności od wzoru: od 4 do 8 tygodni.

Więcej na:

Meble artysty­czne

W przy­padku pytań skon­tak­tuj się z nami: Kon­takt

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu