Meble dizajnerskie – Fuchs Furniture

Biurka, komody, stoły oraz zabu­dowy wnętrz o ory­gi­nal­nych for­mach i ksz­tał­tach meble diza­jn­er­skie, inspirowane geometrią i origami lub dawnymi sty­lami: barok­iem, lud­wikiem filipem.

Biurko Sinus

Biurko Sinus

Meble design Meble – biurka, komody, stoły oraz zabu­dowy wnętrz o ory­gi­nal­nych for­mach i ksz­tał­tach, inspirowane geometrią i origami lub dawnymi sty­lami: barok­iem, lud­wikiem filipem.

Meble diza­jn­er­skie wykony­wane są na zamówie­nie. Każde zamówie­nie jest trak­towane bardzo indy­wid­u­al­nie, każdy mebel jest inny – wykony­wany od początku przez naszą pra­cow­nia meblarska

Czas oczeki­wa­nia – w zależności od wzoru: od 7 do 12 tygodni.

Więcej na:

Komody

Meble diza­jn­er­skie

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Zobacz też: