Meble fronty 3d – Fuchs Furniture

Skom­p­likowany trudny pro­jekt? Nie dla nas! Lubimy wyzwa­nia. Niepow­tarzalne, trudne do wyko­na­nia formy fron­tów 3d pow­stają w naszej Pra­cowni Fuchs Fur­ni­ture – wykonu­jemy ory­gi­nalne meble 3d z zas­tosowaniem fron­tów 3d.

Meble fronty 3d

Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Furniture.

Na powyższej fotografii jest szafka RTV z kolekcji Bull

Meble fronty 3d są wykony­wane w spec­jal­nym opro­gramowa­niu, następ­nie front fre­zowany jest za pomocą plotera CNC.

Poniższa szafka Para­met­ric 3d – to skom­p­likowana forma, mebel, którego wyko­nanie wymaga sporych umiejęt­ności i doświadczenia.

Szafka Para­met­ric – Front 3d

Dzięki dużemu doświad­cze­niu w tym zakre­sie, możemy wykonać takie fronty 3d z mdf, skle­jki, litego drewna. Fronty mogą być pełné, lub listewkowane.

Na poniższej fotografii wyko­nany jest panel 3d z drewna dębowego surowego do szafki z kolekcji Bull

panel dębowy 3d

ploter cnc drewno

Zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Meble fronty 3d