Komoda design – Fuchs Furniture

Nowoczesne, niesamowite komody design – design­er­skie meble – do syp­i­alni, salonu, biura… Meble fronty 3d.

komoda design do salonu

Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Furniture.

Z reguły, pod hasłem meble design­er­skie kryją się dzi­wne formy, udzi­wnione ksz­tałty, wizja sza­lonego design­era.
My kon­cen­tru­jemy się przede wszys­tkim na tym, aby nasze meble speł­ni­ały swoją pod­sta­wową rolę jak najlepiej. Wzor­nictwo jest bardzo ważné, mebel musi cieszyć oko, ale jego forma jest formą pośred­nią, wynika­jącą z jego funkcji.

Przed­staw­iamy wyjątkowy mebel wyko­nany w naszej Pra­cowni Meblarskiej:

Szafka Para­met­ric – wyko­nana z fron­tów 3d – lis­tewkowana. Niesamow­ity efekt 3d został pod­kreślony wykończe­niem w kolorze czarnym matowym. Więcej na Szafka Para­met­ric – Front 3d.

Szafka – nowoczesny design.

Fuchs Fur­ni­ture – pro­du­cent pol­s­kich design­er­s­kich mebli.

Szukasz niety­powych mebli do nietuzinkowego wnętrza? Nasze Meble design­er­skie są dla Ciebie.

Staramy się o zapewnić niebanalne wzor­nictwo i zapro­jek­tować unika­towy kli­mat, nie tylko przez dobór formy, ale także najwyższej jakości materiałów.

Zobacz nasz

Kat­a­log mebli dizajnerskich

Nie jest to łatwe zadanie, ale tworze­nie design­er­s­kich mebli jest naszą pasją, a także misją od wielu lat.

stół geometryczny

Komoda Bull 12 szu­flad – „metal w płynie”

Zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt