Meble ze złotymi dodatkami – Fuchs Furniture

Czy mebel można „ubrać” w biżu­terię? Nasza Pra­cow­nia Meblarska wykonuje meble ze zło­tymi dodatkami, sty­lowe meble w nowoczes­nym wykończeniu.

Komoda czarno-złota

Komoda Karia

Nasza Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Fur­ni­ture wykonuje wyjątkowe meble ze zło­tymi dodatkamimeble w stylu glam­our: sty­lowe komody, kon­sole, szafy do salonu, do syp­i­alni, łazienki, pokoju kąpielowego.

Wykonu­jemy meble czarno-​złote lub meble biało-​złote. Orna­menty na meblach są wyko­nane z mosiądzu pozło­conego. Wzory pochodzą z ory­gi­nal­nych orna­men­tów mebli pochodzą­cych z XVIII/​XIX wieku.

Gale­ria realizacji:

Meble ze zło­tymi dodatkami

Komoda Karia – w stylu glam­our – czarna w połysku ze zło­tymi ozdobami. Delikatna, gięta linia komody pod­kreślona jest przez czarny wysoki połysk – na meblu – jak w lus­trze – widać światła i odbi­cia otacza­jącego świata. Orna­menty meblowe – złote amorki, uch­wyty i stópki, nadają meblu ele­gancji i wytworności.

komoda Karia film

Zapraszamy do:

Kon­taktu