Komoda nowoczesna loftowa – Fuchs Furniture

Skom­p­likowany trudny pro­jekt? Nie dla nas! Lubimy wyzwa­nia. Komoda Bull – met­alowa loftowa. 12 pojem­nych szu­flad zapew­nia sporo miejsca di przechowywania.

Komoda metalowa loftowa

Mebel ten został zapro­jek­towany i wyko­nany w naszej Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Furniture

Ten mebel jest w rzeczy­wis­tości niezwykły – metal wydaje się „rozle­wać” na powierzchni. Gra świateł na frontach 3d powoduje, że nie można oder­wać oczu.

Film przed­stawia ten efekt:

Komoda met­alowa może być w domu lub w biurze. Na pewno będzie przy­cią­gać wzrok i będzie niezwykłą ozdobą każdego wnętrza.

12 pojem­nych szu­flad zapew­nia sporo miejsca do przechowywania.

Komoda nowoczesna widoczna na zdję­ci­ach nie ma nóg, jedynie stópki (niewidoczne od frontu). Mebel może mieć wyższe nogi.

Gale­ria

Komoda Bull – indus­tri­alna, metalowa

Wyko­nanie mebla – na zamówie­nie, czas real­iza­cji: około 712 tyg.

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt