Słupek do łazienki – Fuchs Furniture

Słupek do łazienki

Słu­pek wysoki łazienkowy

Słu­pek do łazienki to mebel, który jest bardzo potrzebny w tym pomieszcze­niu. Ze względu na szczególne warunki panu­jące w łazience, mebel ten musi być odporny na te trudne warunki. Musi być przede wszys­tkim wytrzy­mały. A co to znaczy? Znaczy to, że wyko­nanie takiego mebla wiąże się z wyko­rzys­taniem innych mate­ri­ałów i innego sposobu pro­dukcji niż meble do takich pomieszczeń jak np. salon czy syp­i­al­nia. Nasze meble łazienkowe z drewna wykony­wane są z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. W przy­padku stosowa­nia nat­u­ral­nych oklein drew­ni­anych: orzecha, pal­isan­dru, dębu, jesionu – drewno jest zabez­piec­zone lakierem wysok­iej jakości.

Wykonu­jemy ekskluzy­wne, niety­powe drew­ni­ane meble do łazienki – komody, szafki łazienkowe drew­ni­ane, komody pod umy­walki.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu

Nasze meble łazienkowe drew­ni­ane często mają gięte boki, nogi i fronty 3d.

Każde zamówie­nie jest trak­towane indywidualnie.

Meble łazienkowe drew­ni­ane są wykony­wane na zamówie­nie, ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej łazienki i nowoczes­nej łazienki.

Meble wykony­wane są na zamówienie.

Czas real­iza­cji od 712 tygodni – w zależności od wzoru i sposobu wykończenia.

Więcej na: Szafki łazienkowe drewniane

W razie pytań prosimy o:

Kon­takt

Gale­ria realizacji:

Słu­pek do łazienki